Move on PRIMA bermakna; bergerak atau dapat diartikan pula sebagai suatu semangat menuju perubahan (berubah) dari yang sebelumnya biasa saja menjadi profesional, ramah, informatif, mudah, aktif ( prima ) sehingga perubahan pelayanan semula lambat,berbelit dan alur panjang menjadi profesional, ramah, informatif, mudah, aktif ( prima ) sehingga menghasilkan pelayanan perizinan cepat.